Te-ai întrebat vreodată cum ar fi să locuiești într-o zonă liniștită chiar în centrul municipiului Focșani și în același timp să beneficiezi de toate facilitățile de care ai nevoie?

Avem plăcerea să vă prezentăm complexul rezidențial Kristal Contemporanului din Focșani, situat pe strada cu același nume. Format din două blocuri cu structură P + 5E ce pun la dispoziția dumneavoastră apartamente cu 2 și 3 camere, etajul putând fi ales în funcție de preferințele dumneavoastră. Suprafețele apartamentelor variază între 62m.p. și 166m.p.

Ca și alte facilități, complexul rezidențial Kristal Contemporanului va dispune de loc de joacă pentru copii, precum și de 76 locuri de parcare.

La proiectarea și construcția blocurilor de locuințe s-a ținut cont de orientarea camerelor față de punctele cardinale, de vânturile dominante, de curenții locali de aer, care se produc în ansamblurile de construcții înalte, și de însorirea maximă din timpul verii. Se va realiza izolarea acustică a fiecărei camere față de camerele învecinate din aceeași locuință, față de locuințele învecinate și față de zgomotul produs de instalațiile aferente locuinței, clădirii sau spatiilor învecinate cu altă destinație decât cea de locuit.

Retragerile de la stradă și de limitele de proprietate se încadrează in PUG mun. Focșani, jud. Vrancea NR. 36/2000 și PUZ “Locuințe colective P+4E+5Partial-str. Contemporanul nr.4-Focsani”, nr.305/26.07.2018. Clădirea în plan are formă de dreptunghi având dimensiunile maximale de 32.20ml pe direcția X ;i 17.20ml pe direcția Y. Regimul de înălțime este P+4E+5 parțial cu înălțimea de nivel la parter de 3,10 m (+3.10) și respectiv 2,90m (+6.00/+8.90/+11.80/+14.70/+17.55) a etajelor. Structura de rezistență este realizată dint-un sistem de diafragme din beton armat dispuse ortogonal pe două direcții principale (longitudinal – transversal), grinzi principale cu dimensiuni 25×50 cm și planșeu de 15 cm grosime.

Fundațiile clădirii sunt de tip fundații continue formate din bloc și grindă de fundare, dispuse transversal și longitudinal. Dimensiunile fundațiilor sunt: bloc de fundare 1,50 m lățime cu înălțime de 1,00m, grinda de fundare 0,40m lățime cu 1,30m înălțime.

La exterior: Clădirea va fi închisa cu zidărie de cărămidă GVP 290x240x238 mm cu nut și feder. Pe aceasta se va aplica un termosistem din polistiren expandat de 10 cm. Tâmplăria folosită va fi din PVC alb având un profil cu 5 camere și 2 foi de geam cu înălțimi variabile. La exterior pereții vor fi tratați cu tencuială decorativă acrilică. Terasele (balcoanele) vor fi hidroizolate cu membrană bituminoasă și vor fi placate cu polistiren de 5 cm extrudat pentru a preveni punțile termice. Fiecărei terase i se va da o pantă de scurgere de minim 1%. Finisajele aplicate pe terasă vor fi din placări ceramice porțelanate și rectificate cu rost de 1 mm. Chitul pentru rosturi va fi tip Ceresit CE 40 aquastatic. Se vor monta profile speciale pentru terasă cu picurător astfel prevenind scurgerea apelor pluviale pe fațadă. Parapetul teraselor va fi format din sticlă securizată laminată și balustradă metalica la 90 de cm înălțime față de cota finită.

La interior: Compartimentările vor fi realizare din zidărie de cărămidă GVP 290x240x238 mm între apartamente pentru a asigura protecția fonică necesară, pereți de GVP de 15 cm în interiorul apartamentelor precum și pereți din plăci de ghips carton de 10 cm termo/fonoizolați cu vată minerală de 10 cm. Tâmplăria va fi din PVC vopsită alb având un profil cu 4 camere și paneluri umplute cu spumă poliuretanică de 2.4 cm decorative cu doua foi de geam. Pereții la interior vor fi tencuiți pe bază de ipsos, gletuiți, ca ulterior să fie aplicate vopseluri lavabile. Pardoselile reci (holuri, g.s., bucătarii) vor fi finisate cu placări ceramice rectificate cu rost de 1 mm. Chitul pentru rosturi va fi tip Ceresit CE33. Peretele pe care este blatul de lucru al bucătăriei va fi vopsit cu vopsea tip Cadoro (SanMarco) de culoare albă, ce previne igrasia și permite curățarea suprafeței în integralitate (de uleiuri/grăsimi etc.). Pardoselile calde (living, dining, dormitor, birou etc.) vor fi placate cu parchet stratificat de 1 cm.

FUNDAȚII continue din beton armat
STRUCTURA diafragme din beton armat
ÎNCHIDERI INTERIOARE zidărie din GVP și panouri Sandwich 10 cm grosime
ÎNCHIDERI EXTERIOARE zidărie din GVP + polistiren expandat de 10 cm
ACOPERIȘUL șarpantă din lemn
ÎNVELITOAREA învelitoare din panouri sandwich de 10 cm grosime
PLANȘEUL planșeu din b.a.
TÂMPLĂRIA ferestre din P.V.C cu geam termopan alb
FINISAJE INTERIOARE – pardoseli gresie și parchet
– tavane gletuiți cu ipsos și apoi zugrăvite în zonele unde sunt placați cu ghips-carton
– pereți tencuiți, gletuiți cu ipsos și apoi zugrăviți cu var lavabil

În funcție de amplasamentul obiectivului și de structura de rezistență s-au stabilit următoarele criterii tehnice:

Zona seismică cu acclerația terenului ag = 0,40 g
Perioada de colț, conform P 100-1/2013 Tc = 1,0 s
Clasa de importanță, conform P 100-1/2013 III
Gradul de rezistență la foc I
Zona climatică pentru zăpadă Sok = 2,00 kN / mp
Zona climatică pentru vânt 0,60 kPa
Presiune convențională teren 300 kPa
Categoria de importanță, conform HG 766/1997 “C”
Tipul clădirii civil
SUPRAFAȚA TERENULUI 4015,00 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ 5789.00 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ PARTER 450.00 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ ETAJ 1 450.00 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ ETAJ 2 450.00 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ ETAJ 3 450.00 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ ETAJ 4 450.00 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ ETAJ 5 342.00 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ 2183.58 mp
ÎNĂLȚIMEA LA STREAȘINĂ 18.09 m
ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ A CONSTRUCȚIEI 18.95 m
VOLUMUL CONSTRUIT 8700 mc

În urma demolării și reamenajării s-a obținut o suprafață de spatii verzi de 720 mp. Acesta se regăsește perimetral în jurul clădirilor realizându-se astfel și un spațiu tampon între apartamentele de la parter și fluxul pietonal din zona clădirilor precum și a locurilor de parcare.

Spatiile de parcare au fost prevăzute în partea de S-SV ale terenului. Aceasta sunt în număr de 48. Spațiile
de parcare din partea de S-SV sunt retrase de la clădire respectând-se astfel prevederile OMS 119/2014.

Accesul către locurile de parcare se face din str. Contemporanul. Din punct de vedere pietonal accesele propuse în proiect sunt în imediata vecinătate a parcului existent după cum se poate observa pe planul de situație.

1. Alimentarea cu apă – se va face prin branșament la rețeaua orășenească de apa.
2. Asigurarea agentului termic – confortul termic al spatiilor va fi asigurat de încălzirea cu radiatoare, astfel că energia termică va fi produsă prin centrala termică murală cu gaz a fiecărui apartament.
3. Alimentarea cu energie electrică – se va realiza prin branșamentul la rețeaua orășenească de electricitate.
Clădirea se prevede cu instalație de paratrăsnet conform normativului I7-2011.

4. Iluminatul natural – încăperile vor beneficia de iluminat natural, astfel că suprafețele vitrate vor depăși valoare de 1/10
2. Iluminatul artificial – la dimensionarea instalației de iluminat interior s-au respectat condițiile generale și speciale cerute de normele în vigoare și a recomandărilor conform (NP/010/97, NP 061/2002), asigurând un nivel de iluminare de:
– 300 LX : în camerele de locuit (dormitoare, living, dining)
– 200 LX : în bucătarii și grupuri sanitare
– 150 LX : în holuri și restul dependințelor

Se vor respecta prevederile din OG 29/2000 aprobata prin legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit și stimularea economisirii de energie termică, precum și prevederile din normativele C 107/1,2,3,4/1997.
Se vor respecta prevederile din NP 069/2002 privind alcătuirea și executarea învelitoarelor la construcții. Clădirile prezentate se încadrează în grupa II, cu regim normal de umiditate și temperaturi.
Temperaturile convenționale de calcul sunt :
– living / dining : 20 1/4 ℃
– dormitor : 18 1/4 ℃
– grupuri sanitare : 22 1/4 ℃
– holuri : 20 1/4 ℃
– casa scării si coridoare : 15 ℃
Izolarea termica pe timp friguros a elementelor de închidere asigură în toate cazurile temperaturi pe suprafața elementului mai mari decât temperatura punctului de rouă astfel evitând igrasia. Nivelul fonic măsurat în interiorul unei camere cu ferestrele închise nu va depăși 35 dB pe timpul zilei, iar pe timpul nopții 20 dB. Acest lucru este asigurat prin caracteristicile tehnice materialului folosit pentru zidăria pereților exteriori (zidărie GVP 290x240x238mm) peste care se adaugă polistiren expandat de 10 cm, precum și a tâmplăriei din PVC cu profil cu 5 camere și doua foi de geam. Izolarea fonică este asigurată și între apartamente prin intermediul zidăriei folosite pentru delimitarea acestora tot din zidărie GVP 290x240x238mm. În interiorul apartamentelor pentru o fonoizolare bună precum și pentru un coeficient scăzut de transfer termic s-a folosit zidărie
de GVP de 15 cm sau pereți din ghips carton de 10 cm cu vată minerală la interior, în funcție de încăpere.