Noi credem că adevăratul confort înseamnă mai mult decât relaxare fizică și o estetică plăcută. Pentru a fi autentic, acesta trebuie să aibă la bază un sentiment de siguranță.  Mai ales când vorbim despre casa dumneavoastră, a copiilor sau a nepoților dumneavoastră. Este important să conștientizați că orice s-ar întâmpla, aveți întotdeauna un loc pe care sa îl numiți acasă, unde să puteți savura din plin prezentul, dar și să aveți certitudinea unui viitor sigur. Noi știm că vă gândiți mult la viitorul dumneavoastră, iar curând veți lua una dintre cele mai importante decizii din viață. Dorim să vă asigurați că va fi una inspirată. Vă vom sta alături și vă vom arăta detaliile care fac diferența. Aveți dispoziție întreaga noastră experiență ca să înțelegeți de ce o locuință de înaltă calitate este una dintre cele mai valoroase investiții pe care le puteți face. Atunci când calitatea nu cunoaște compromis, aveți garanția unei alegeri inteligente, și de care nu o să vă pară rău.

Bilanț teritorial: suprafață construită, suprafață desfășurată, suprafață utilă, suprafață spații verzi:

Dimensiuni teren S teren = 1625 mp
Regim de înălțime P+3E
Înălţime maximă streașină + 13.85 m de la C.F. +-0.00
Înălţime maximă + 15.05 m de la C.F. +-0.00
Suprafaţă construită existentă S construită totală  = 1152.0 MP
Suprafaţă construită propusă S construită totală = 1145.00 MP (din care S.terase = 122 MP)
Suprafaţă desfăşurată S desfașurată       = 3980.00 MP
Suprafaţă utilă totală S utilă totală            = 2766.03 MP
Suprafață alei/parcări 203 MP
Suprafață spații verzi 50 MP (existent) / 277 MP (propunere)
Număr locuri de parcare 17 locuri
P.O.T. EXISTENT 70.90 %
P.O.T. PROPUS 70.46 %
C.U.T. 2.44 (CUT MAXIM : 2.52)

La exterior:

Clădirea va fi închisă cu zidărie de cărămidă GVP de 25 cm grosime. Pe aceasta se va aplica un termosistem din polistiren expandat de 10 cm. Tâmplăria folosită va fi din aluminiu având un profil cu 5 camere și 3 foi de geam cu înălțimi variabile.

Finisajele vor fi de cea mai bună calitate, astfel că la exterior pereții vor fi tratați cu tencuială decorativă acrilică, cu placări de lemn pentru exterior și foaie de ardezie. Terasele (balcoanele) vor fi hidroizolate cu membrană bituminoasă și vor fi placate cu polistiren de 5 cm extrudat pentru a preveni punțile termice. Fiecărei terase i se va da o pantă de scurgere de minim 1%. Finisajele aplicate pe terasă vor fi din placări ceramice porțelanate și rectificate cu rost de 1 mm. Chitul pentru rosturi va fi tip Ceresit CE 40 aquastatic. Se vor monta profile speciale pentru terasă cu picurător astfel prevenind scurgerea apelor pluviale pe fațadă. Parapetul teraselor va fi format din sticlă securizată laminată și brisesoleil-urile metalice montate pe fațadă, pe care se va monta ulterior o traversă dintr-un profil metalic la 90 de cm înălțime față de cota finită.

La interior:

Compartimentările vor fi realizate din pereți de zidărie GVP de 25 cm grosime între apartamente pentru a asigura protecția fonică necesară, pereți de BCA de 15 cm în interiorul apartamentelor. Tâmplăria va fi din MDF sau din lemn stratificat în funcție de dorințele clienților. Pereții la interior vor fi tencuiți pe bază de ipsos, gletuiți, ca ulterior să fie aplicate vopseluri lavabile. Pardoselile reci (holuri, g.s., bucătării) vor fi finisate cu placări ceramice rectificate cu rost de 1 mm. Chitul pentru rosturi va fi tip Ceresit CE33, iar pardoselile calde vor fi finisate cu parchet laminat.

Acoperișul va fi realizat din structură de lemn cu învelitoare din panouri sandwich. Acesta va fi ascuns de către un atic de zidărie ridicat la 90 de cm față de cota ultimei plăci de beton pe partea de Sud, Est și Vest astfel încât să asigure panta necesară acoperișului tip șarpantă ce va fi într-o apă cu scurgere către Nord. Pentru termoizolarea acestuia se va folosi vată minerală de 10 cm.

FUNDAȚII izolate din beton armat
STRUCTURA în cadre cu stâlpi din beton armat
PEREȚI INTERIORI BCA și gips carton
ÎNCHIDERI EXTERIOARE zidărie GVP de 25 cm grosime cu termosistem
ACOPERIȘUL șarpantă din lemn (Corp C1)
Terasă necirculabilă (Corp C2)
ÎNVELITOAREA învelitoare din panouri sandwich de 5 cm grosime
TÎMPLĂRIA P.V.C și Aluminiu culoare gri antracit
FINISAJE EXTERIOARE tencuială decorativă, lemn de fațadă și foaie de ardezie

În funcție de amplasamentul obiectivului și de structura de rezistență s-au stabilit următoarele criterii tehnice:

Zona seismică cu acclerația terenului ag = 0,40 g
Perioada de colț, conform P 100-1/2013 Tc = 1,0 s
Clasa de importanță, conform P 100-1/2013 III
Gradul de rezistență la foc I
Zona climatică pentru zăpadă Sok = 2,00 kN / mp
Zona climatică pentru vânt 0,60 kPa
Categoria de importanță, conform HG 766/1997 “C”
Tipul clădirii civil
SUPRAFAȚA TERENULUI 1625,00 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ 3980.00 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ PARTER 1145.00 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ ETAJ 1 1071.00 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ ETAJ 2 882.00 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ ETAJ 3 882.00 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ 2766.03 mp
ÎNĂLȚIMEA LA STREAȘINĂ 13.75 m
ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ A CONSTRUCȚIEI 14.90 m
VOLUMUL CONSTRUIT 13035.64 mc

Clădirea existentă prezintă o suprafață de 50 mp de spații verzi. În urma demolării și reamenajării s-a obținut o suprafață de spații verzi de 277 mp. Acesta se regăsește perimetral în jurul clădirii realizându-se astfel și un spațiu tampon între apartamentele de la parter și fluxul pietonal din zona clădirii precum și a locurilor de parcare.

Spațiile de parcare au fost prevăzute în partea de SE și de NV a clădirii. Aceasta sunt în număr de 17. Spațiile de parcare din partea de V sunt retrase, la 7.90 m de la clădire respectându-se astfel prevederile OMS 119/2014. Locurile de parcare prevăzute pe partea de E a clădirii sunt retrase la doar 2.60 M față de aceasta, astfel că, pentru a preveni un disconfort din punct de vedere al poluării fonice și al noxelor, am prevazut un perete foboabsorbant cu o înălțime de 1.60 m și un spațiu verde de 1.75 m lățime. Totodată, la nord de clădire există o parcare amenajată, dar fără locuri rezervate cu un număr de 57 de locuri de parcare posibile conform tabelului 6.2.2. al normativului NP-24/97 din 28.11.1997.

Accesul către locurile de parcare se face din Str. 8 Martie și Str. Panduri. Din punct de vedere pietonal accesele propuse în proiect sunt în imediata vecinătate a parcului existent. Totodată acestea pot fi utilizate și din partea de nord a clădirii traversând gangul existent.

Alimentarea cu apă se va face prin branșament la rețeaua orășenească de apă.

Asigurarea agentului termic – confortul termic al spațiilor va fi asigurat de încălzirea cu radiatoare, astfel că energia termică va fi produsă prin centrala termică murală cu gaz a fiecărui apartament.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin branșamentul la rețeaua orășenească de electricitate. Clădirea se prevede cu instalație de paratrăsnet conform normativului I7-2011.

Iluminatul natural – încăperile vor beneficia de iluminat natural, astfel că suprafețele vitrate vor depăși valoare de 1/10.

Iluminatul artificial – la dimensionarea instalației de iluminat interior s-au respectat condițiile generale și speciale cerute de normele în vigoare și a recomandărilor (conform NP 010/1997, NP 061/2002), asigurând un nivel de iluminare de:

  • 300 LX în camerele de locuit (dormitor, living, dining)
  • 200 LX în bucătării și grupuri sanitare
  • 150 LX în holuri și restul dependințelor

Se vor respecta prevederile din OG 29/2000 aprobată prin legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit și stimularea economisirii de energie termică, precum și prevederile din normativele C 107/1,2,3,4/1997.

Se vor respecta prevederile din NP 069/2002 privind alcătuirea și executarea învelitoarelor la construcții. Clădirea se încadrează în grupa II, cu regim normal de umiditate și temperaturi.

Temperaturile convenționale de calcul sunt:

  • living / dining: 20 1/4 ℃
  • dormitor: 18 1/4 ℃
  • grupuri sanitare: 22 1/4 ℃
  • holuri: 20 1/4 ℃
  • casa scării și coridoare: 15 ℃

Izolarea termică pe timp friguros a elementelor de închidere asigură în toate cazurile temperaturi pe suprafața elementului mai mari decât temperatura punctului de rouă, astfel evitând igrasia.

Nivelul fonic măsurat în interiorul unei camere cu ferestrele închise nu va depași 35 dB pe timpul zilei, iar pe timpul nopții 20 dB. Acest lucru este asigurat prin caracteristicile tehnice ale materialului folosit pentru zidăria pereților exteriori peste care se adaugă polistiren expandat de 10 cm, precum și a tâmplăriei din aluminiu cu profil cu 6 camere și trei foi de geam (tripan).